1584/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 23 § lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55) en ny 23 § i stället för den 23 § som upphävts genom lag av den 4 november 1966 (540/66) som följer:

23 §

Då en pensionsstiftelse är försatt i likvidation eller konkurs har de personer, som hör till stiftelsens verksamhetskrets samt de som erhåller pension och andra förmåner, för sin andel i pensionsstiftelsens pensionsansvar samma förmånsrätt i stiftelsens egendom som innehavaren av en lös pant. Denna förmånsrätt försämrar dock inte förmånsrätten för innehavaren av en handfången pant eller av en inteckning i egendomen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om likvidationen eller konkursen har inletts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas tidigare stadganden.

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.