1540/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om koncernbidrag vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 november 1986 om koncernbidrag vid beskattningen (825/86) 6 a §, sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1249/88), och

ändras 3 § 1 mom., 6 § och 7 § 3 punkten,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. i nämnda lag av den 29 december 1988, 6 § delvis ändrad genom lag av den 29 december 1988 (1234/88) och 7 § 3 punkten i sistnämnda lag, som följer:

3 §

Om ett inhemskt aktiebolag eller andelslag (modersamfund) äger minst nio tiondedelar av aktiekapitalet i ett annat inhemskt aktiebolag eller av andelarna i ett annat inhemskt andelslag (dottersamfund), får modersamfundet från sin skattepliktiga näringsinkomst dra av ett koncernbidrag som har betalts till dottersamfundet. Det betalda koncernbidraget betraktas som skattepliktig näringsinkomst för dottersamfundet.


6 §

Ett koncernbidrag får inte överstiga näringsverksamhetens resultat före avdrag för koncernbidraget.

7 §

För att ett bidrag skall behandlas som koncernbidrag förutsätts det dessutom


3) att varken givaren eller mottagaren är en depositionsbank, ett kreditinstitut eller en försäkrings- eller pensionsanstalt som avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

RP 203/92
StaUB 76/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.