1513/1992

Utfärdat i Helsingfors den 23 december 1992

Trafikministeriets beslut om havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, vilka havsforskningsinstitutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är följande:

1) undersökningar och utredningar på uppdrag, rörande havets tillstånd,

2) på beställning utförd serviceverksamhet som främjar säkerhet och lönsamhet inom sjöfarten,

3) överlåtelse av observations- eller mätningsmateriel på begäran,

4) kopiering, postning av fjärrlån och kunskapssökning i samband med biblioteks- och informationstjänster, samt

5) andra specialtjänster och prestationer som beställs av kunderna.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993. Beslutet gäller till slutet av 1993.

Helsingfors den 23 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.