1491/1992

Given i Helsingfors den 23 december 1992

Lag om ändring av 1 § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/44),

sådant det lyder i lag av den 31 december 1987 (1253/87), som följer:

1 §

För ersättande av kostnaderna för tillsynen över inhemska försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag som erhållit koncession att driva försäkringsrörelse i Finland, försäkringsföreningar, försäkringskassor och pensionsstiftelser skall dessa för varje kalenderår i januari betala en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd avgift.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 286/92
EkUB 54/92
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (88/357/ETY), (90/618/ETY) och (90/618/ETY)

Helsingfors den 23 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.