1458/1992

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1992

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 128 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Hästar av finsk ras
1-2 år gamla 3 300-4 200 mk
3-4 år gamla 5 200-5 900 mk
5-14 år gamla 5 900-6 500 mk
över 14 år gamla 5 200-6 000 mk
Varmblodiga sporthästar
1-2 år gamla 4 300-5 500 mk
3-4 år gamla 6 200-7 100 mk
5-10 år gamla 6 500-7 400 mk
över 10 år gamla 5 300-6 300 mk
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 5 900-6 300 mk
Ungtjurar, 1-2 årgamla 3 600-3 800 mk
Kor 4 270-4 650 mk
Kvigor 3 900-4 200 mk
Ungnöt 2 450-2 650 mk
Kalvar 570- 640 mk
Svin
Galtar, över 9 mån. gamla 1 400-1 600 mk
Suggor 1 600-1 850 mk
Gödsvin, 6-9 mån. gamla 1 050-1 200 mk
Svin, 3-6 mån. gamla 550- 850 mk
Svin, 2-3 mån. gamla 410-510 mk
Grisar, under 2 mån. gamla 330 mk
Får
över 6 mån. gamla 420 mk
under 6 mån. gamla 245 mk
Renar
över 1 år gamla 790 mk
under 1 år gamla 460 mk
Fjäderfä
Värphönor, över 6 mån. gamla 20 mk
Värphönor, under 6 mån. gamla 30 mk
Hönor, som uppföds till slaktdjur 7 mk
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1992.

Helsingfors den 14 december 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattnigssekreterare
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.