1453/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av 57 § förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras 57 § 3 mom. förordningen om användning av fordon på väg av den 4 december 1992 (1257/92) som följer:

57 §

3. Fordon som godkänts för trafik innan denna förordning har trätt i kraft eller, om ett separat godkännande inte krävs, fordon som har använts i trafik får fortfarande användas i trafik enligt förutsättningarna som gällde när denna förordning trädde i kraft eller enligt förutsättningarna i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.