1445/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 23 § lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86):

1 §

De gottgörelsebelopp som nämns i 11 § 2 mom. lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86) justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet så att enligt kränkningens art i gottgörelse skall betalas minst 12 400 och högst 39 200 mark.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1989 om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1219/89).

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.