1444/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 3 § lagen om service- och studieverksamhet för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. lagen den 8 juni 1972 om service- och studieverksamhet för sjömän (452/72) som följer:

Serviceavgiften
3 §

En person som tjänstgör på ett finskt handelsfartyg i utrikestrafik, på ett finskt räddningsfartyg som i förvärvssyfte används till havs, på ett utanför Östersjön verksamt finskt fiskefartyg, på sjöfartsverkets isbrytare, på ett finskt farledsfartyg, på ett finskt sjömätningsfartyg samt på havsforskningsinstitutets forskningsfartyg, samt en skeppsredare, som är hans arbetsgivare, är bägge skyldiga att betala en lika stor serviceavgift till sjömansservicebyrån. Serviceavgiften utgör en tusendedel av personens inkomst på fartyget.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 231/92
ApUB 9/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.