1438/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om stadsfiskaler

På föredragning av justitieministern

ändras 7 § 3 mom., 8 § 1 mom. och 9 § 1 mom. förordningen den 3 mars 1978 om stadsfiskaler (181/78) som följer:

7 §

Tjänsterna som förste stadsfiskal och annan stadsfiskal med uppgift att vara chef för stadsfiskalsämbetet ledigförklaras av länsåklagaren och andra tjänster av chefen för stadsfiskalsämbetet.

Tjänstledighet, handhavande av tjänst och avsked
8 §

Tjänstledighet för högst tre månader under ett kalenderår beviljas stadsfiskal med uppgift att vara chef för stadsfiskalsämbetet av läns-åklagaren och övriga stadsfiskaler av förste stadsfiskalen. Längre tjänstledighet beviljas av justitiekanslern.


9 §

Om handhavande av en tjänst under tiden för tjänstledighet och semester samt då tjänsten är vakant beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledighet i fråga om den.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.