1431/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 2 och 25 §§ lagen om delgivning i förvaltningsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 25 §§ lagen den 15 april 1966 om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) som följer:

2 §

Delgivning verkställs, om annat inte stadgats, av den myndighet som har företagit förvaltningsakten. Myndigheten kan överlåta delgivningen på en underlydande myndighet, anlita stämningsman eller på begäran anförtro en part att sköta delgivningen, om den på detta sätt kan ske utan olägenhet.

25 §

Har till en handling som skall delges fogats handlingar som tillkommit vid ärendets behandling och som inte kan överlämnas, skall den som saken gäller beredas tillfälle att ta del av dem hos stämningsmannen, någon annan myndighet eller en tillförlitlig person. Vid delgivandet skall meddelas var och när handlingarna är tillgängliga.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.