1426/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 47 § föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 47 § 1 mom. föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89) som följer:

47 §
Myndigheter

Föreningsregistret förs av justitieministeriet. Lokala myndigheter i föreningsregisterärenden är de i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) nämnda registerbyråerna.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Magistraten överför de handlingar som avses i 8 § föreningsregisterförordningen (506/89) till behörig registerbyrå.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.