1424/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 10 § språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. språklagen av den 1 juni 1922 (148/22),

sådant det lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75), som följer:

10 §

Kungörelser och meddelanden som gäller en enskilds rätt och som en tingsrätt, domare, länsstyrelse, länsman eller registerbyrå på tjänstens vägnar utfärdar i ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt får enligt prövning avfattas enbart på befolkningsflertalets språk, om inte sökanden fordrar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.