1423/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 11 § lagen om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 3 mom. lagen den 4 juli 1975 om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt (523/75), som följer:

11 §

Överexekutor kan vid länsrätten låta höra vittnen och sakkunniga på ed eller försäkran eller förordna att förhör skall verkställas vid allmän underrätt. Överexekutor kan likaså förordna att barnet skall undersökas av läkare.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

De ärenden som hör till överexekutor och är anhängiga vid en magistrat när denna lag träder i kraft och som efter ikraftträdandet hör till länsstyrelsen överförs för behandling vid behörig länsstyrelse.

RP 131/92
LaUB 10/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.