1411/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 5 § mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71) ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Mönsterrätten ger inte innehavaren rätt att förbjuda utnyttjandet av en vara som skyddas med mönsterrätt, om varan av innehavaren av mönsterrätten eller med dennes samtycke har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 215/92
EkUB 46/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.