1409/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 3 § patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. 2 punkten patentlagen av den 15 december 1967 (550/67), sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 juni 1980 (407/80), som följer:

3 §

Ensamrätten omfattar icke:


2) utnyttjande av patentskyddat alster, som av patenthavaren [ Den märkta texten har rättat (1992), Originaltexten lydde: pantenthavaren ] eller med dennes samtycke bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 215/92
EkUB 46/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.