1407/1992

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1992

Trafikministeriets beslut om kontroll av kabelsändningsverksamhet

Trafikministeriet har med stöd av 7 § kabelsändningsförordningen av den 29 maj 1987 (526/87), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 18 december 1992 (1406/92), beslutat:

1 §

Den som utövar kabelsändningsverksamhet skall årligen tillställa Teleförvaltningscentralen en anmälan om sin sändningsverksamhet på en av Teleförvaltningscentralen fastställt blankett. Anmälan skall tillställas Teleförvaltningscentralen inom en månad från slutet av sändningsperioden. I samband med anmälan skall utövaren av kabelsändningsverksamhet dessutom redogöra Teleförvaltningscentralen för programmen under veckorna 12 och 46 för den gångna sändningsperioden.

2 §

Utövaren av kabelsändningsverksamhet skall tillställa Teleförvaltningscentralen en kopia av bokslutet för föregående räkenskapsperiod senast inom en månad från det bokslutet har fastställts, samt en förteckning, enligt förhållandena den 1 januari under det innevarande året, över delägarna, aktieägarna eller medlemmarna eller andra personer och samfund som utövar beslutanderätt i det samfund som har koncession, om förändringar inträffat i förteckningen under det föregående året. I samband med detta skall utövaren av kabelsändningsverksamhet dessutom tillställa Teleförvaltningscentralen en utredning av programkanalens och programtidens överlåtelsepriser och -villkor för andra utövare av programverksamhet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 23 juni 1987 om kontroll av kabelsändningsverksamhet (596/87).

Helsingfors den 18 december 1992

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Liisa Ero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.