1393/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 och 13 §§ samt 14 § 1 mom. lagen den 25 mars 1983 om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83) som följer:

12 §

Försörjningsberedskapscentralen skall handha verkställigheten av denna lag och årligen fastställa de upplagringsmängder som omfattas av förpliktelsen samt utöva tillsyn över de obligatoriska upplagen och deras användning.

13 §

Den lagringsskyldige skall lämna Försörjningsberedskapscentralen de uppgifter som behövs för tillsynen över att av denna lag samt med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser följs. De personer som centralen har utsett är berättigade att inspektera den lagringsskyldiges utrymmen för att kontrollera det obligatoriska upplagets storlek.

14 §

Den lagringsskyldiges upplag av en produkt som omfattas av förpliktelsen får inte underskrida den mängd som Försörjningsbered-skapscentralen ålagt honom att hålla.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 105/92
EkUB 32/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.