1361/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Förordning om allmän rättshjälpsverksamhet i landskapet Åland

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 31 § lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73) och 32 § självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/91) samt med samtycke av Ålands landskapsstyrelse:

1 §

Förvaltningen av den allmänna rättshjälpsverksamheten i landskapet Åland handhas av rikets och landskapets myndigheter enligt denna förordning.

2 §

Justitieministeriet har allmän tillsyn över rättshjälpsverksamheten i landskapet Åland. Övriga uppgifter som enligt lagen om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73) ankommer på ministeriet skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen.

3 §

De uppgifter enligt lagen om allmän rättshjälpsverksamhet som ankommer på kommunerna skall i landskapet Åland handhas av landskapsstyrelsen i enlighet med ett avtal mellan landskapet och kommunerna.

Landskapsstyrelsen tillsätter en rättshjälpsnämnd med uppgift att leda och övervaka den allmänna rättshjälpsverksamheten i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.