1323/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av lagen om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 b § 1 och 3 mom. samt ikraftträdelsestadgandet i lagen den 26 juni 1992 om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (563/92) som följer:

13 b §

Utan hinder av 12 § 1 mom. 5 punkten kan 1992, 1993 och 1994 till de kostnader för pensionsskyddscentralen som avses i lagrummet även räknas belopp som behövs för att täcka kostnader som föranleds av kreditförsäkringsverksamheten 1992 och 1993 till den del kreditförsäkringsrörelsens egna medel interäcker till.


Hos de pensionsanstalter som avses i 2 mom. kan 1992 och 1993 uppbäras förskott även för sådana i 1 mom. avsedda utgifter som därpå följande år kan hänföras till pensionsskyddscentralens kostnader. När storleken på arbetspensionspremien enligt de lagar som nämns i 2 mom. fastställs för 1993 och 1994 beaktas de i denna paragraf nämnda kostnaderna för pensionsanstalterna så som stadgas i 12 § 5 mom.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1992 och gäller till och med den 31 december 1994.


Denna lag träder i kraft den 21 december 1992.

RP 304/92
ShUB 41/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.