1322/1992

Given i Helsingfors den 18 december 1992

Lag om ändring av 10 och 50 §§ lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 och 4 punkten i avsnittet Trafiktillstånd och 50 § 1 mom. 4 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 och 4 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i lag av den 20 december 1991 (1555/91) och 50 § 1 mom. 4 punkten i lag av den 30 december 1969 (890/69), som följer:

10 §

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Trafiktillstånd:

1) inrikes trafiktillstånd, som beviljats för bedrivande av godstrafik, 1 000 mark för varje fordon och utrikes trafiktillstånd 1 500 mark för varje fordon,


4) för bedrivande av personbeställningstrafikrörelse 1 000 mk för varje fordon.


50 §

Fritagna från stämpelskatt som skall erläggas vid utfärdande av fordringsbevis är:


4) skuldsedel eller annat låneavtal som utgivits av centralkassan för arbetslöshetskassorna;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 224/92
StaUB 58/92

Helsingfors den 18 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.