1320/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa områden från Heinola stad till Heinola landskommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Heinola stad överförs till Heinola landskommun i Jyränkö by av enheten Maantiealue 1:659 det område som begränsas av rösena nr 195-198 och av enheten Rautatiealue 1:669 det område som på kartan över förrättningen nr 9831 bildar figuren nr 131.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 10 december 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.