1296/1992

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) beslutat:

1 §

Dagarna för utbetalning av barnbidrag år 1993 är den 26 januari, den 26 februari, den 26 mars, den 27 april, den 26 maj, den 29 juni, den 27 juli, den 26 augusti, den 28 september, den 26 oktober, den 26 november och den 28 december.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 7 september 1989 om dagarna för utbetalning av barnbidrag (788/89).

Helsingfors den 10 december 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Konsultativ tjänsteman
Martti Lähteinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.