1263/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Lag om ändring av 11 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 § 1 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer:

11 §

Militära ledamöter av underrätt och ett tillräckligt antal suppleanter för dem förordnas av hovrätten på framställning av kommendören för försvarsområdet.Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 133/92
FöUB 3/92

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.