1258/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Förordning om ändring av 13 a § utsökningsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 13 a § 1 mom. utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 (37/1896) sådant det lyder i förordning av den 14 december 1973 (906/73) som följer:

13 a §

Angående utmätning, kvarstad eller skingringsförbud skall meddelande, om åtgärden gäller

1) registrerade fartyg eller andelar i dem, tillställas den magistrat eller ordningsrätt i vars register fartygen är införda,

2) luftfartyg, översändas till luftfartsstyrelsen,

3) bussar eller lastbilar, släpvagnar som godkänts att kopplas till en lastbil, specialbilar, traktorer eller motorredskap, tillställas Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen, eller

4) patent, varumärkes- eller mönsterrätt, översändas till patent- och registerstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.