1244/1992

Given i Helsingfors den 11 december 1992

Förordning om ändring av 7 § förordningen om avgifter för besiktning av elmateriel

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 7 § 1 mom. förordningen den 9 november 1984 om avgifter för besiktning av elmateriel (759/84) sådant detta lagrum lyder i förordning av den 5 december 1991 (1418/91), som följer:

7 §

Årsavgiften utgör för materiel i avgiftsgrupperna 1-24 0,70 procent och för materiel i avgiftsgrupperna 25-65 0,35 procent av materielens försäljningsvärde. Dessutom uppbärs en årlig avgift om 20 mark för varje materieltyp som den 1 januari ingår i registret över godkänd materiel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 11 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.