1227/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 november 1992

Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsersättning vid beskattningen för 1992

Skattestyrelsen har med stöd av 83 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat, att avdraget för resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen beräknas, då såsom billigaste fortskaffningsmedel betraktas annat än allmänna trafikmedel, som följer:

1 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan fortskaffningsmedel som han äger eller innehar, är avdragets belopp:bil 100 penni per kilometer motorcykel 45 penni per kilometer moped 35 penni per kilometer cykel 320 mark per år.

2 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan en bil som arbetsgivaren äger eller innehar, är avdragets belopp 70 penni per kilometer.

3 §

Då den skattskyldige använder för arbetsresan annat än ovan i 1 och 2 § avsett fortskaffningsmedel, beviljas avdraget på grund av en tillförlitlig utredning om kostnaderna.

Helsingfors den 20 november 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.