1212/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 1 § omsättningsskattelagen (559/91) stadgar om omsättningsskattetagare skall, på det sätt som stadgas i denna lag, till folkpensionsanstalten 1993 i avkastning av omsättningsskatt redovisas 1/22 av det belopp som i den ordinarie statsbudgeten för 1993 är upptaget som intäkt av omsättningsskatt.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av omsättningsskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av den andel som fastställs enligt 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall redovisas den dag försäkringspremierna enligt lagen om skatteuppbörd (611/78) redovisas till folkpensionsanstalten.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och den därtill anslutna utanordningen sköts av skattestyrelsen eller, på dess förordnande, av länsskatteverket.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på den omsättningsskatt som redovisas till folkpensionsanstalten för 1993.

RP 222/92
StaUB 56/92

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.