1194/1992

Given i Helsingfors den 4 december 1992

Förordning om temporärt undantag från penningautomatförordningen

På föredragning av inrikesministern stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som i 31 § 1 mom. penningautomatförordningen stadgas om den tid, inom vilken ansökan skall göras, får en ansökan om understöd som fördelas 1993, om den gäller lån och amorteringar som förorsakats av ökningen av antalet sjukhemsplatser för krigsinvalider, vissa anläggningskostnadsprojekt som gäller anstalter för vård och rehabilitering av krigsinvalider, vissa veteranorganisationers verksamhet samt stiftelsen Y-säätiös ansökan rörande anskaffande av bostäder för specialgrupper tillställas Penningautomatföreningen före den 16 december 1992.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 december 1992.

Helsingfors den 4 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.