1180/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om gemensamma lärare

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 3 augusti 1992 gemensamma lärare (710/92):

1 §

Utöver vad som stadgas i lagen om gemensamma lärare (710/92) kan gemensamma lärare finnas

1) inom grundundervisningen i konst, också då undervisningen ges någon annanstans än vid en läroanstalt som avses i den ovannämnda lagen,

2) i skolhem, samt

3) vid fångvårdens utbildningscentral.

2 §

I fråga om behörighetsvillkor för en tjänst eller befattning som gemensam lärare gäller vad som stadgas och bestäms om behörighetsvillkoren för motsvarande tjänst eller befattning vid den primära läroanstalten.

För att kunna undervisa i en sekundär läroanstalt skall innehavarna av tjänster eller befattningar som gemensam lärare och andra gemensamma lärare ha den behörighet som krävs av timlärare vid den sekundära läroanstalten.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.