1171/1992

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1992

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet fogat till 1 § i sitt beslut av den 12 juli 1990 om användningen av investeringsreserveringar (634/90), sådan den lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 14 mars 1991, den 10 oktober 1991 och den 12 mars 1992 (523/91, 1250/91 och 224/92), ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Investeringsreserveringar som gjorts för räkenskapsperioder som utgått under 1991, får användas från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1997.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 26 november 1992

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. Överinspektör
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.