1146/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av 6 § folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 § 2 mom. folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), sådan den lyder i förordning av den 15 februari 1991 (322/91), som följer:

6 §

Av förstärkta styrelsens medlemmar skall en utses på förslag av finansministeriet, en på förslag av social- och hälsovårdsministeriet, en på förslag av Finlands Bank och en på förslag av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Sistnämnda medlem skall vara en läkare som är förtrogen med försäkringsmedicin. Suppleanterna utses på samma sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.