1138/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Förordning om ändring av 6 § förordningen om patientskadenämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 § 1 mom. förordningen den 10 april 1987 om patientskadenämnden (396/87) sådan den lyder i förordning av den 10 mars 1991 (455/91), som följer:

6 §

Nämden kan ha sekreterare, med uppdraget som huvudsyssla, som har avlagt juris kandidatexamen. Nämnden kan därtill ha sekreterare med uppdraget som bisyssla, vilka skall ha avlagt juris kandidatexamen eller vara läkare. Sekreterarna anställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av nämnden. Social- och hälsovårdsministeriet kan även förordna att en tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet med eget samtycke vara sekreterare i patientskadenämnden på deltid så, att uppdraget är huvudsyssla.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.