1111/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om temporär ändring av 1 a § lagen om utövning av tandteknikeryrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 1 a § lagen den 30 april 1964 om utövning av tandteknikeryrket (220/64),

sådan den lyder i lag av den 17 januari 1991 (67/91), som följer:

1 a §

Rättsskyddscentralen för hälsovården kan på ansökan och på de villkor som den bestämmer bevilja en person som är medborgare i ett annat nordiskt land och har rätt att vara verksam som tandtekniker i något annat nordiskt land, i 1 § 1 mom. nämnd rätt att vara verksam inom landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992 och den gäller till den dag då lagen den 13 november 1992 om ändring av lagen om utövning av tandteknikeryrket (1025/92) träder i kraft genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.