1106/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om upphävande av 7 § 2 mom. och 26 § lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/86) 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (756/92), och 26 §, sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1992 (770/92).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.