Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1097/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 3 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/88),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (90/91), som följer:

3 §
Godkännande till rehabilitering

Grunderna och anvisningarna skall basera sig på de urvalsprinciper som nämns i 2 § och på social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för den undersökning och vård som hör till rehabiliteringen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.