1046/1992

Given i Helsingfors den 20 november 1992

Förordning om ändring av förordningen om publicering av internationella överenskommelser

På föredragning av utrikesministern

fogas till förordningen den 14 maj 1982 om publicering av internationella överenskommelser (361/82) en ny 1 a § som följer:

1 a §

I fördragsserien finns en fristående avdelning "Europeiska ekonomiska samarbetsområdet", i vilken publiceras internationella avtal om upprättandet av och verksamheten i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt beslut och bestämmelser som ansluter sig till dessa avtal eller som utfärdats av ett i dessa avtal upprättat internationellt organ och som binder Finland som stat.

I avdelningen kan dessutom genom meddelande som avses i 3 § lagen om publicering av internationella överenskommelser publiceras beslut och handlingar som ansluter sig till avtal som avses i 1 mom. Ett sådant meddelande kan utfärdas av utrikesministeriet eller av ett annat ministerium.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

Helsingfors den 20 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.