1045/1992

Given i Helsingfors den 20 november 1992

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om publicering av internationella överenskommelser

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 14 maj 1982 om publicering av internationella överenskommelser (360/82) ett nytt 2 mom. och till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

I fördragsserien får, så som stadgas genom förordning, finnas fristående avdelningar för publicering av sådana internationella överenskommelser och andra till dem anslutna handlingar, som bildar en avgränsad helhet i förhållande till andra överenskommelser som publiceras i fördragsserien.

3 §

Om andra myndigheters än utrikesministeriets rätt att i en fristående avdelning i fördragsserien publicera meddelanden som ansluter sig till fördragshelheter som nämns i 1 § 2 mom. stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 129/92
GrUB 10/92

Helsingfors den 20 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.