1039/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av 21 och 31 §§ handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § 1 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79), sådant det lyder i lag av den 9 mars 1990 (232/90), samt

fogas till 31 §, sådan den lyder i lag av den 4 december 1981 (834/81), ett nytt 2 mom. som följer:

21 §

Är anmälan bristfällig eller har stadgad avgift inte erlagts eller märker registreringsmyndigheten något annat hinder för registrering, skall den som gjort anmälan uppmanas att inom en bestämd tid, som skall vara minst två månader, ge utlåtande eller vidta behövliga åtgärder vid äventyr att saken förfaller.


31 §

Om avgifter enligt denna lag stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 152/92
EkUB 35/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.