1034/1992

Given i Helsingfors den 13 november 1992

Lag om ändring av 73 § patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 73 § patentlagen av den 15 december 1967 (550/67), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 maj 1985 (387/85) som följer:

73 §

Om avgifter enligt denna lag stadgas särskilt. Om årsavgifter kan därvid stadgas att ett eller flera av de första avgiftsåren skall vara avgiftsfria.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 152/92
EkUB 35/92

Helsingfors den 13 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.