955/1992

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas 9 § förordningen om pension för arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), sådan den lyder i förordning av den 23 februari 1990 (208/90), beslutat:

1 §

I 9 § förordningen om pension för arbetstagare avsett löneindextal för 1993 är 1714.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 21 oktober 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Tf. föredragande
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.