928/1992

Given i Helsingfors den 23 oktober 1992

Lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66) 6 § 2 mom.,

sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1108/88), och

ändras 3 och 7 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i lag av den 23 december 1982 (1036/82) och 7 § i nämnda lag av den 23 december 1988, som följer:

3 §

Skattebeloppet utgör 22 procent av försäkringspremier utan skatt.

7 §

Om skatt på försäkringspremier gäller i övrigt i tillämpliga delar vad omsättningsskattelagen (559/91) stadgar om omsättningsskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

För en räkenskapsperiod som har gått ut innan lagen trätt i kraft skall räkenskapsperiodsdeklaration dock avges enligt det upphävda 6 § 2 mom.

Lagens 3 § tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till eller betalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 141/92
StaUB 40/92

Helsingfors den 23 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.