923/1992

Given i Helsingfors den 16 oktober 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), en ny 47 a § i stället för den 47 a § som upphävts genom lag av den 2 december 1977 (862/77), som följer:

47 a §

Ovan i 47 § stadgad stämpelskatt skall inte betalas för avtal om finansiering mot försäljares försäljningsfordringar och mot avbetalningskontrakt för varor eller tjänster eller för avtal om kontokrediter som direkt anknyter till försäljning av varor eller tjänster. Stämpelskatt skall inte heller betalas för sådana avtal om kontokrediter som anknyter till försäljning av varor eller tjänster som även berättigar till att lyfta pengar utomlands, såvida krediten endast kan utnyttjas med hjälp av kreditkort eller annat motsvarande identifieringsmedel och krediten skall betalas inom högst två månader från det att krediten lyftes.


Denna lag träder i kraft den 22 oktober 1992.

Lagen tillämpas på avtal som ingåtts efter det lagen har trätt i kraft. Stämpelskatt som innan lagen trädde i kraft har betalts för ett i denna lag avsett avtal som ingåtts den 1 januari 1992 eller senare återbärs på ansökan hos länsskatteverket.

RP 104/92
StaUB 36/92

Helsingfors den 16 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.