901/1992

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Lag om ändring av lagen om tullfri import av kläder i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. samt 4 § 1 och 5 punkten lagen den 24 januari 1992 om tullfri import av kläder i vissa fall (47/92) som följer:

2 §

Med kläder avses i denna lag kläder och tillbehör till kläder som hänförs till position 43.03 i tulltariffen, kläder som hänförs till positionerna 61.01-61.14 och 62.01-62.12, slipsar, flugor och kravatter som hänförs till position 62.15 samt hattar och andra huvudbonader som hänförs till positionerna 65.03 och 65.05.


4 §

En förutsättning för tullfrihet är, utöver vad som stadgas ovan, att

1) kläderna tillverkas i ett land som är medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen eller Europeiska gemenskaperna eller i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken, Turkiet eller Ungern,


5) material som tillverkats utomlands har förtullats till tullområdet innan de reexporteras för tillverkning av kläder; tillbehör med ursprung i tillverkningslandet, yttre material och fodermaterial undantagna, får dock användas utan att de förtullats i Finland, under förutsättning att en utredning över tillbehörens ursprung företes för tullmyndigheterna då kläderna importeras, samt attDenna lag träder i kraft den 1 november 1992.

RP 117/92
StaUB 37/92

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.