899/1992

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Lag om ändring av 5 § lagen om nämnden vid häradsrätt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § lagen den 23 maj 1969 om nämnden vid häradsrätt (322/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 april 1978 (266/78), ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Efter 1992 års kommunalval väljs inte nya nämndemän, utan mandatperioden för de nämndemän som valts efter 1988 års kommunalval utgår först den 30 november 1993, då häradsrätternas verksamhet upphör.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1992.

RP 100/92
LaUB 5/92

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.