876/1992

Given i Helsingfors den 18 september 1992

Förordning om ändring av 14 § utlänningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

fogas till 14 § 2 mom. utlänningsförordningen av den 1 mars 1991 (449/91) en ny 10 punkt som följer:

14 §
Utlänningar som är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd

Förutom de utlänningar som nämns i 25 § utlänningslagen krävs inte arbetstillstånd av en utlänning som


10) har uppehållit sig i Finland som asylsökande under en tid av fyra månader och utför arbete som närmare definieras i beslut av arbetsministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

Helsingfors den 18 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.