871/1992

Given i Helsingfors den 11 september 1992

Förordning om ändring av 13 § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 13 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), sådan den lyder i förordning av den 16 december 1966 (641/66), som följer:

13 §

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt pensionstagarens val på konto som han uppgivit.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992.

Helsingfors den 11 september 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.