845/1992

Given i Helsingfors den 28 augusti 1992

Förordning om ändring av förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § 2 mom. samt 4 och 8 §§ förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72) som följer:

2 §

Innan ett ärende som gäller tillstånd avgörs skall handels- och industriministeriet inhämta social- och hälsovårdsministeriets utlåtande i saken.


4 §

Finner social- och hälsovårdsministeriet att tillsättning i livsmedel av något ämne som avses i 1 § 1 mom. behövs ur hälsosynpunkt, kan handels- och industriministeriet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet generellt och på villkor som bestäms av ministeriet bevilja tillstånd därtill antingen i hela landet eller en del av landet.

8 §

Reklam för vitaminhalten eller för något annat i 1 § 1 mom. nämnt ämne i livsmedel som producerats, tillverkats eller förpackats i landet är, oavsett om produktens kemiska sammansättning anges, tillåten såväl i fråga om livsmedel behandlade med myndighets tillstånd som beträffande livsmedel som avses i 7 §. Vid reklam för livsmedel får inte utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd de hälsobringande verkningarna av de ämnen som anges i 1 § 1 mom. nämnas. Tillståndet kan vid behov återkallas.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Helsingfors den 28 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.