830/1992

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1992

Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldigheten som angår lotteribeskattningen

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § lotteriskattelagen (552/92) som utfärdats den 26 juni 1992 bestämt:

1 §
Anmälan som skall ges i samband med betalning av skatt

Vid erläggande av lotteriskatt med ett inbetalningskort skall följande uppgifter anmälas samtidigt:

1) den lotteriskattskyldiges namn, adress, hemkommun och personbeteckning eller affärs- och samfundssignum;

2) kalendermånad och år, för vilka lotteriskatten erläggs;

3) arten av verksamheten som omfattas av lotteriskatten;

4) grunden för lotteriskatten, enligt vilken skatten beräknas;

5) det belopp på lotteriskatten som skall erläggas;

6) avdraget som en skattskyldig som anordnar lotterier med ensamrätt har gjort i samband med skatteprestationer av föregående fyra kalendermånader från skatten som erlagts i för stort belopp.

2 §
Separat redovisning

Den skattskyldige skall på länsskatteverkets begäran ge en separat redovisning, i vilken följande uppgifter skall deklareras:

1) den lotteriskattskyldiges namn, adress, hemkommun, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum;

2) lotteriskattebeloppet, inbetalningsdagen och dragningsdagen eller -dagarna eller annan i lotteriskattelagen avsedd tidpunkt som utgör grunden för skattskyldigheten;

3) månaden för vilken skatten erläggs;

4) månaden för vilken avdraget görs, beloppet, värdet och orsaken till avdraget;

5) en förteckning över vinsternas värde som utdelats i bingospel eller andra lotterier. I förteckningen skall riktpriset och anskaffningspriset på vinsterna, antalet vinster samt vinsternas sammanlagda värden specificeras;

6) lotteriskattebeloppet i procent, beräkningsgrunden och markbeloppet på skatten.

3 §
Ikraftträdande

Detta skattestyrelsens beslut träder i kraft den 1 september 1992 och det tillämpas på lotterier som omfattas av lotteriskattelagen (552/92) av den 26 juni 1992.

Helsingfors den 19 augusti 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattningssekreterare
Pertti Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.