795/1992

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 1992

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda tandläkararvoden

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat rubriken för sitt beslut av den 18 januari 1989 om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda tandläkararvoden (73/89) samt

fogat till beslutet en ny 11 a § som följer:

Social- och hälsovårdsministeriets beslut

om grunderna för taxa för ersättande av tandvård

11 a §

Vid fastställandet av taxor för protetiska åtgärder för frontveteraner används som grund

1) i fråga om kliniskt arbete som utförts av tandläkare eller specialtandtekniker högst 1 500 mark per åtgärd och

2) i fråga om besöksavgifterna för specialtandteknikers besök hos patienten högst 110 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1992.

Helsingfors den 20 augusti 1992

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.