793/1992

Given i Helsingfors den 21 augusti 1992

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 februari 1991 (413/91), och

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 21 januari 1966 (30/66) och genom nämnda förordning av den 22 februari 1991, ett nytt 5 mom. som följer:

2 §

Sådana åtgärder för tillverkning och underhåll av avtagbara helproteser som hänför sig till undersökning och behandling av mun och tänder och som grundar sig på en och samma av tandläkaren given föreskrift ersätts såsom särskilt stadgas, om de utförts inom två år från det tandläkaren föreskrivit behandlingen.

5 §

Såsom i sjukförsäkringslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den som social- och hälsostyrelsen i förteckningen över hälsovårdspersonal infört såsom sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut, laboratorieskötare eller specialtandtekniker.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992.

Helsingfors den 21 augusti 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.